Quick Links

श्री. राजेश संभाजी गोसावी
पद - विभाग प्रमुख
शिक्षण -  ..

डिपार्टमेंट बद्दल

माध्यमिक  शिक्षण विभागातल्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, कार्यालाशी संबंधीत विविध दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज पार पडणे, तसेच  वरिष्ठानी दिलेल्या आदेशानुसार व निर्देशानुसार कामकाज पार पडणे.