भिवंडीतील थोर स्वातंत्र्यसैनिक
भव्य 500 मीटर तिरंगा मानवी साखळी,भव्य 500 मीटर तिरंगा मानवी साखळी,