Quick Links

श्री. अनिल वसंत प्रधान
पद – विधी अधिकारी
मो. –

डिपार्टमेंट बद्दल

विधी विभागामार्फत विविध विभागांशी संबंधीत दाखल झालेली सर्व न्यायालयीन प्रकरणे वकिलांना सोपविणे व त्यावर अंमलबजावणी करणे. तसेच विभागीय स्तरावरील कामे पार पाडणे.